background

Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. Maddesi Gereğince;

ParaQR tarafından sunulan hizmetler yalnızca ParaQR’ da hesap açmış kişiler tarafından kullanılabilir. Kullanıcılar ParaQR hesaplarının kullanımına ilişkin kendisine verilen şifreleri üçüncü kişilere veremez, hesaplarını üçüncü kişilere kullandıramaz.

Kullanıcı tarafından bir başka kişi adına ya da hesabına hareket edilen haller bakımından, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. Maddesi’ne uygun olarak, hesabına işlem yapılan tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgileri derhal ve yazılı olarak ParaQR'a bildirilir.

ParaQR hesaplarını başka kişilere kiralayanlar veya hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenler, başkası adına hareket ettikleri halde bunu ParaQR' a bildirmeyenler 5549 sayılı Kanun’un 15’inci maddesini ihlal etmiş olacaklarından haklarında altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

ParaQR Kullanıcıların hesaplarını başka kişilere kullandırılıp kullandırılmadığını kontrol edebilir ve şüphe halinde hesapları geçici veya kalıcı olarak dondurabilir, askıya alabilir veya kapatabilir.

 

 

Background

Bizi takip Edin!

Instagram | Facebook | Twitter Linkedin