background

Web Sitesi Kullanım Koşulları

ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ne (ParaQR) ait www.cepqr.com WEB Sitesi’ni kullanmadan önce aşağıda yazılı WEB Sitesi Kullanım Koşullarını okuyunuz.

1. TARAFLAR

Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar, ParaQR’a ait www.cepqr.com isimli Web Sitesi’ni ziyaret eden ve erişim sağlayan Kullanıcılar için geçerli olacaktır.

2. TANIMLAR

Aydınlatma Metni: www.cepqr.com web sitesinde yer alan Aydınlatma Metinlerini ifade etmektedir.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kullanıcı: İşbu Kullanım Koşullarını kabul ederek WEB Sitesi’ne elektronik ortamdan erişim sağlayan ve WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.

Kullanım Koşulları: Elektronik ortamda sunulan işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları”, Kullanıcıların web sitesini ziyaret etmesi esnasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla akdedilmiştir.

Taraflar: ParaQR ile Kullanıcıyı ifade eder.

WEB Sitesi: www.cepqr.com URL adresi üzerinden, ParaQR’ın sunduğu hizmetlere elektronik ortamdan erişim sağlayan Kullanıcılara yönelik platformu ifade etmektedir.

3. KONU VE GENEL HÜKÜMLER

3.1. İşbu Kullanım Koşulları, WEB Sitesi’ne yalnızca Türkiye’den erişen Kullanıcılara ilişkindir. Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne Türkiye dışından erişmesi halinde bulundukları lokasyona göre farklı kullanım koşulları geçerli olacaktır.

3.2. İşbu Kullanım Koşulları, WEB Sitesi’ni kullanan kişilerin erişimine imkân verecek şekilde WEB Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarında yer alan hususları kabul etmediği takdirde WEB Sitesi kullanımından vazgeçmelidir.

3.3. ParaQR, tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşullarını ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla WEB Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. ParaQR, bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşullarında ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili WEB Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

3.4. Kullanıcı, web sitesini kullanmaya devam ederek web sitesi üzerinde yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, işbu değişiklikleri kabul etmediği takdirde web sitesinin kullanımından vazgeçmelidir. Kullanıcı web sitesini kullandığı müddetçe işbu Kullanım Koşullarında yer alan bilgi ve içeriklerdeki değişiklikleri takip edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. WEB SİTESİ’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları dâhilinde WEB Sitesi’ni kullanmaya başlayabilir. Web sitesindeki tüm içerik; ParaQR tarafından sadece Kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

4.1. ParaQR; WEB Sitesi’nde yer alan tüm bilgi ve içerikleri kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla bulundurmakla birlikte her türlü içeriğin eksik olup olmadığı ile güncelliğini taahhüt etmez. Web sitesinde yer alan bilgi ve içeriklerin kullanımından dolayı her türlü risk Kullanıcı’ ya ait olup, ParaQR’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Yine bu Web Sitesi’nin, Kullanıcı’nın bilgisayar ve/veya diğer yazılım araçlarına virüs ve benzeri nedenlerle zarar vermesi halinde ParaQR’ın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığı Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir.

4.2. ParaQR, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın WEB Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. WEB Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ParaQR’ın Kullanıcılarına veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.3. ParaQR, WEB Sitesi’nin işleyişi gereği mevcut hizmetlerde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Kullanıcının uğradığı/uğrayacağı zarardan sorumlu değildir.

4.4. ParaQR, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

4.5. ParaQR, internet ve servis kalitesinin her Kullanıcı için eşit sağlanamamasından dolayı sorumluluk kabul etmemekle birlikte bundan doğan Kullanıcı taleplerinin muhatabı olmayacaktır. ParaQR, servis kalitesinin azami düzeyde sağlanması adına gerekli önlemleri alacaktır ancak buna ilişkin taahhütte bulunmamaktadır.

4.6. Kullanıcı WEB Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, işlemleri yürütürlerken işbu Kullanım Koşulları’nın hükümlerine, WEB Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceklerini, işlemleri gerçekleştirirken 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere diğer mevzuat düzenlemeleri de dahil olmak suretiyle suç unsurunu oluşturan eylemlerde bulunmayacağını ve bu gibi davranışlarla sınırlı olmaksızın kabulü mümkün olmayan davranışlarda bulunmayacağını, WEB Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu Kullanıcı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına aykırı işlemlerde bulunmamayı Kullanıcı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. WEB Sitesi içinde yer alan ParaQR ve hizmetin/hizmetlerin sunumuna dair her türlü yazılı/elektronik içerikleri, fotoğrafları, hizmetlere ilişkin görselleri, bültenleri, tabloları, grafikleri ve hizmet bilgilerini WEB Sitesi dışında yayınlamayacaklarını, WEB Sitesi’ne zarar verici yazılım kullanılması gibi müdahaleler yapmayacaklarını Kullanıcı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlere ParaQR tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ParaQR’ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi Kullanıcı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Web sitesinde ParaQR tarafından sunulan içeriklerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca herhangi bir tersine mühendislik işlemine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini, aksi davranışları neticesinde ParaQR’ın uğradığı veya uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulacağını Kullanıcı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Web sitesine zarar verecek veya ParaQR’ı başkaca gerçek ve/veya tüzel kişi, marka/unvan/internet siteleri/mobil uygulamaları/bloglar ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacaklarını, paylaşmayacaklarını, herhangi bir platformda yorum ve içeriklerde bulunmayacaklarını, bu sebeplerden dolayı ParaQR ve/veya üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir hukuki/ cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun Kullanıcıya ait olduğunu Kullanıcı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Web Sitesi üzerinden ParaQR’ın kontrolünde olmayan birtakım web sitelerine/sosyal medya platformları veya içeriklere bilgi verme amacıyla linkler verilebileceğini, bu linklerin bahsi geçen web sitesini/sosyal medya platformunu veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımadığını, söz konusu web siteleri/sosyal medya platformlarında gerçekleşen faaliyetler üzerinde ParaQR’ın herhangi bir denetim ve kontrolü bulunmadığını, 3. Kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden ParaQR’ın sorumluluğunun bulunmadığını, herhangi bir Web Sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen ParaQR’a ait olduğu iddia edilen herhangi bir bilgi içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından yahut bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan yada neden olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan yada dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Kullanıcının işbu şartları okumamış ve/veya şartlara uygun davranmamış olması nedeniyle uğrayacağı hak kayıplarından ParaQR sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret etmekle bu şartlarla bağlı olduğunu açıkça kabul etmiş sayılır. Kullanım Koşullarına aykırılık halinde ParaQR, her türlü hukuki ve cezai müracaat hakkını saklı tutar.

5. FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

5.1. “CepQR” markası ve logosu, ParaQR’a ait www.cepqr.com isimli WEB Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve ParaQR tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, hizmetin/hizmetlerin sunumuna dair her türlü yazılı/elektronik içerik, fotoğraf, hizmetlere ilişkin görseller, bülten, tablo, grafik ve hizmet bilgileri ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ile ParaQR’ın kendi mülkiyetindedir. 5.2. Kullanıcı, ParaQR’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri ve sınai mülkiyet haklarını ParaQR’ın veya bağlı şirketlerinin yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, WEB Sitesi’nin bütününü ya da bir kısmını, hizmete/hizmetlere ilişkin her türlü görseli, içerik ve bilgileri WEB Sitesi dışında yayınlayamaz, başka bir ortamda ParaQR’ın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya ParaQR’ın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, ParaQR’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. ParaQR, Kullanıcının sunulan içeriklerden yararlanabilmesi için WEB Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin KVKK da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ParaQR, Kullanıcıların Web Sitesi ve/veya Web Sitesi üzerinde bulunan formlar üzerinden kendisine sağladığı kişisel verileri işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanmayacak ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Ancak, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde, ParaQR’ın ve/veya Kullanıcı’nın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde ve mevzuat gereklilikleri ölçüsünde olmak üzere resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

6.2. Kullanıcıların Web Sitesi üzerinden ParaQR’a sağladığı kişisel verilerinin hangi amaçla işlenebileceği, ne kadar süre ile saklanacağı gibi yükümlülüklerin belirtildiği Aydınlatma Metni işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

6.3. ParaQR tarafından işbu Kullanım Koşulları’nın 4.12. maddesinde bahsi geçtiği şekilde birtakım web sitelerine / sosyal medya platformları veya içeriklere linkler verilmesi ve/veya yönlendirme yapılması halinde, bu tür üçüncü taraf sitelerinin veri toplama, işleme, aktarma ya da içerikleri ile ilgili ParaQR’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4. Herhangi bir sebeple meydana gelen ParaQR’ın sistemlerindeki siber saldırı ve suç eylemlerinden dolayı da ParaQR’ın sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için ParaQR’dan talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

7.1. Mücbir sebep; yasal düzenlemelerle kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, ülke genelinde meydana gelecek bildirimli yahut bildirimsiz elektrik/internet kesintisi, regülasyon sınırlamaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, yetkili Kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan tedbirler, bulaşıcı ve salgın hastalık, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ParaQR’ın kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engelleyen olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.2. ParaQR, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu Kullanım Koşullarındaki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı bu ve benzeri hiçbir durumu gerekçe göstererek ParaQR’tan herhangi bir nam ve ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8. KULLANIM KOŞULLARININ BÜTÜNÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

8.1. İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz, uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanım Koşulları bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. İşbu Web Sitesi’nin kullanım koşul ve haklarından doğacak tüm uyuşmazlıklar için Türk Hukuku uygulanacak olup, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

10.1. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcının WEB Sitesi’ne erişim sağlamasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

10.2. WEB Sitesini ziyaret eden Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarını tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Koşullarında yer alan hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya defi öne sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

Background

Bizi takip Edin!

Instagram | Facebook | Twitter Linkedin